meddâh 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . medd i arız
        . medd i lazım
        . medd i lin
        . medd i munfasıl
        . medd i muttasıl