müdür bu buna konuş 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.