huruf u mukattaa  

başlık içinde ara
 1. bazı surelerin başında bulunan ve ayrı ayrı okunan harfler.
  tefsirciler hem her birisi için ayrı ayrı, hem de bütünü için yine ayrı ayrı yorumlarda bulunmuşlardır.
  (namutedilalbatros 17/08/2009 22:21)
 2. kuran ı kerim'de 29 adet bulunan, manası bizce meçhul, ancak rabbimizle peygamber efendimiz arasında giz kaldığını bildiğimiz harfler.
  kuran ı kerimi şifre kitabı görüp derinden derine kafalarını bulandıranların uğraşıp uğraşıp içinde çıkamadıkları muammay-ı hayretfeza.
  (bi-karar 01/09/2009 02:17)
 3. "dikkat dikkat !" anonsu.. şimdi önemli bir şeyler söyleyeceğim.. elif-lâm-mîm lerin hâ-mîm lerin başlarına bakın.
  (lamelifye 07/10/2009 11:21)
 4. evet, sünger bize gösterdi.. hemen hepsi, huruf-u mübarekeden sonra "kitap" tan bahsediyor...

  --- alıntı ---

  ve madem kur'ân-ı hakîm ekser sûrelerde, hususan elif lâm râ'larda, hâ mim'lerde kendi kendini kemâl-i haşmetle gösteriyor, kemâlâtını söylüyor, lâyık olduğu methi kendi kendine ediyor.

  --- alıntı ---

  - elif lam ra, kitabun enzelnaha

  - elif lam mim, zalikel kitab

  - elif lam ra, tilke ayatul kitab

  - ta ha, ma enzelna aleykel kurane li teşka

  - ta sin mim, tilke ayatul kitabil mubin

  - ya sin, vel kuranul hakim

  - ha mim, tenzilul kitabi minallahil azizil alim

  - ha mim, vel kitabil mubin

  diye devam ediyor..


  bu mukattaa (kesik harfler) kur'an'ın bedaatini isbat eder. bedeat, üsluben yeni ve benzersiz olma, kendinden öncekilerden farklı olma, hayret ettirme manasındadır. dolayısıyla ilk müslümanlar ve dahi müşrikler, huruf-u mukattaa ile başlayan sureleri duyunca çok şaşırıp devamını beklerlermiş..

  bu sırlı harfler, allah ile onun habibi * arasında bir şifredir. bu şifrelerin mahiyeti keyfiyeti nedir bilemiyoruz.. fakat bize nakledilen bazı rivayetlerde çok büyük manaları ve gaybi haberleri ihtiva ettiğini anlıyoruz.

  ibn cerir taberi tefsirinde ha mim, ayn sin kaf.. ayetlerinin tefsiri yapılır: taa 1000 sene önceden bu ayetlerin iki nehir arasında bir tepecik halinde bulunan bir şehirden bahsettiğini, orada abdullah veya abdulilah namında efendimiz soyundan gelen bir devlet reisinin bağiler tarafından düşürüleceğini anlatılır.. 1950 lerde bağdatta abdulilahı devirirler.. abdulilah taraftarları da bu tefsiri teksir edip dağıtır.

  sadece gayba dair mesajlar değil.. allah'a dua ile yönelişte kilitli kapıları açan bir anahtar misali kullanmışlar.. mesela evrad-ı kudsiyede nakşibendi hazretleri yedi defa ha mim diyerek başlamış.. efendimiz manasını bilmediğiniz duaları yapmayın aleyhinize olabilir diyor.. demek manasını biliyordu..

  üstad hazretlerinin hususi virdi olan celcelutiyenin belki de onda biri huruf-u mukattaa yı şefaatçi yapar..
  (lamelifye 10/09/2011 22:18 ~ 10/09/2011 22:28)
 5. hz. ebubekir r.a buyurdular ki; ben rasülüllah'a * bir çok ayet'i kerime nazil olurken yanındaydım, lakin huruf'u mukattaa dan bir ayet indiğinde gördüğüm nurdan hiçbirinde görmedim.
  bu ayetleri okurken daha yavaş okuyup, içimizden de dua edilmesi, bir çok allah dostu tarafından tavsiye edilmiştir.
  (medcezir 10/09/2011 22:30)

mürteci sözlük © 2009 |

Mürteci Sözlük hiçbir resmi veya gayri resmi kişi ve/veya kurumla bağlantılı olmayan, kullanıcılarının katılımıyla işleyen bağımsız bir platformdur. Mürteci Sözlük'te yer alan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Sözlük öndenetim mekanizmasına sahip olmadığından, bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. Bu ortamda yol açabileceği hukuki mahzurlar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden Mürteci Sözlük Ekibi ile bağlantıya geçiniz.