gülü tarife ne hacet ne çiçektir biliriz 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.