yere çalmak 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . yere bakan
        . yere bakan yürek yakan
        . yere bakmak
        . yere batasıca
        . yere batmak