vecdi gönül 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . vecd
        . vecd ile çevrimdışı gösterdiğimiz hislerimiz
        . vecdi gönül